889092949698100102104106108

یک فنجان آگاهی

(5)

موضوع: رفتار با کودک

تعداد قسمت: 24

کشور: ایران

شهر: تهران

این برنامه در هر قسمت جملات کوتاه اما شنیدنی و پر محتوا را مطرح می کند.
این برنامه را برای آنها که به دنبال مطالبی کاربردی و مفید در حوزه «رفتار با کودک » هستند، توصیه می کنیم.

تولید کنندگان

پرندیس زینلی

دریافت برنامه

نمونه برنامه شماره ۱

نظرات